Cítíte se v poslední době unaveni,špatně spíte,nebo máte málo energie?

Jsou vám známé pocity jako mrzutost,hněv, nepřátelství,lhostejnost,nedostatečná sebejistota,pocity oběti a obviňování,nebo dokonce pocit,že nemáme volbu?

Dlouhodobé popírání takových pocitů vede často k demotivaci,odporu,pocitům vlastní neúspěšnosti a v krajním případě k nemoci…

Cestu z tohoto bludného kruhu můžete najít třeba pomocí kineziologie…

2 hodiny/1000 Kč…více na www,kineziologieprerov.cz