Individuální kineziologické odblokování

Cítíte se v poslední době unaveni,špatně spíte,nebo máte málo energie? Jsou vám známé pocity jako mrzutost,hněv, nepřátelství,lhostejnost,nedostatečná sebejistota,pocity oběti a obviňování,nebo dokonce pocit,že nemáme volbu? Dlouhodobé popírání takových pocitů vede často k demotivaci,odporu,pocitům vlastní neúspěšnosti a v krajním případě k nemoci… Cestu z tohoto bludného kruhu můžete najít třeba pomocí kineziologie… 2 hodiny/1000 Kč…více na […]

Čtěte více