Rodinné konstelace

Se svou rodinou jsme propojeni celé generace. Toto propojení nevědomky formuje to, jak vidíme svět, jak cítíme, myslíme a jednáme.

Naše rodina je jednou z hlavních příčin dobré, či špatné kvality našich vztahů, našeho zdraví, našeho, života. Např. disharmonie v partnerství, problémové dítě, nemoc, vztahy s rodiči, finanční problémy…

Nahlédnutí na rodinný systém pomůže najít jak je kdo ovlivněn osudy členů rodiny a jejich předky. Dokážeme pak lépe pochopit proč: …to či ono děje v našem životě… a přestanou tak působit skryté mechanismy…

Semináře rodinných konstelací jsou vhodné pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení.

Můžeme tak změnit k lepšímu pohled na svůj život a vztahy se svými blízkými.

Rodinné konstelace se zabývají prací s našimi systémy kořenů. Naším přístupem k nim a k životu vůbec. Tyto kořeny (naše systémy rodinné konstelace) ovlivňují všechny oblasti našeho života – vztahy k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví a mnoho dalších oblastí.

Každý z nás vychází z určitého rodinného systému, který má svůj řád. Ten není možné uvidět a často mu ani nerozumíme. Přesto ovlivňuje všechny členy rodinného systému.

V práci s rodinnými konstelacemi jsou tyto skryté síly, které sahají do několika generací našich předků ukázány a zpracovávány. Tento proces nám pomáhá uvědomit si důležitost jednotlivých členů systému, dát jim patřičnou vážnost a místo.

Díky pochopení těchto skrytých souvislostí přestáváme nevědomky opakovat osudy a chyby našich předků. Součástí této práce je dát patřičnou úctu tomu, kdo byl z rodiny vyřazen, zapomenut či kdo zemřel mladý nebo kdo měl těžký osud.

V této práci na systémech dáme těmto lidem místo v našem srdci. Mezi nejdůležitější témata patří přijetí rodičů. Konstelační práce se systémy osvobozuje budoucí generace od různých traumat a břemen, která je ovlivňují. Díky tomu mohou další generace v našem rodinném systému žít svobodněji.

Rodinu, osudy a sytémy patřící k nám nemůžeme vyměnit. Vše je navždy naší součástí. Můžeme se však rozhodout, jestli s tím něco uděláme či ne.

Postup pro stavění konstelace

Pro stavění rodinné konstelace potřebujeme znát skutečnosti týkající se vašeho rodinného systému do 2–3 generace nazpět.

Důležitá fakta pro rodinné konstelace

 • Předčasná nebo tragická úmrtí.
 • Úmrtí malých dětí.
 • Úmrtí při porodu.
 • Potraty.
 • Sebevraždy.
 • Rozvody, bývalí partneři a první láska.
 • Emigrace.
 • Vyloučení z rodiny.
 • Vážné nemoci.
 • Ztráty majetku, spáchaný zločin, křivdy.
 • Knězi a jeptišky.
 • Užitek z neštěstí druhých či jakýkoli neobvyklý osud.

Terapie rodinné konstelace

Zájemce o postavení konstelace sdělí průvodci (terapeutovi) svoji zkázku, která může být jakákoli:

 • partnerství,
 • problémové dítě,
 • nemoc,
 • vztahy s rodiči,
 • finanční problémy,
 • apod.

Terapeut na základě této zakázky a poznatků o faktech klientova rodinného systému postaví systém, který je pro klienta léčivý.

Terapeut následně se zástupci pracuje směrem k harmonii celého systému; práce s rodinnou konstelací směřuje k tomu, aby se zástupci v konstelaci cítili „dobře“ a našli své správné místo.

Na závěr konstelace klient do konstelace vstoupí – vymění se se svým zástupcem a procítí své místo v harmonizovaném rodinném systému. Klient může díky konstelaci porozumět širším vlivům, které v rodinném systému působí a změnit tak pohled na svůj život a vztahy ke svým blízkým.

Účast na semináři je dobrovolná a možná pouze v případě plného převzetí sebezodpovědnosti účastníka. Účast může u citlivých osob vyvolat citové, psychické či fyzické procesy (prostřednictvím těchto procesů dochází k léčení, jsou tudíž žádoucím projevem).

Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Jestliže v současné době podstupujete jakýkoli druh léčby, je na Vaší zodpovědnosti informovat ošetřujícího lékaře o účasti na semináři.

Pořádání seminářů je momentálně z důvodů malé kapacity provozovny pozastaveno. Ráda vám dám doporučení a tipy, kde je možné se na tyto semináře přihlásit. Nyní je možné pouze individuální kineziologické odblokování vždy v aktuálním zveřejněném termínu.